Kursplan

Introduktion

Vad är Angular?

  Hur Angular möjliggör underhållbara ensidiga applikationer Stateful vs Stateless Angular 6 jämfört med tidigare versioner

Vad är MEAN Stack?

  Delarna av MEAN Stack Front-end vs back-end

Skapa en MEAN-webbapplikation

  Föreställ dig utseendet och känslan Bestämma funktionaliteten Datalagring, servrar och API:er

Förbereder frontend

  Använda Angular CLI Initiera ett Angular 6-projekt Skapa komponenter Konfigurera routing på klientsidan

Förbereder backend

  Installera och konfigurera ExpressJS och NodeJS Testa backend-servern Konfigurera MongoDB Integrering av MongoDB med Node.js och Express.js

Implementering av applikationsfunktioner

  Förstå hur LoopBack fungerar Implementera REST API Genomföra Create-Read-Update-Delete (CRUD) operationer Använda Angular 6 Material för att komma åt UI/UX

Kör applikationen

  Bearbeta användarfrågor Svara på frågor Interagera med användare

Distribuera applikationen till produktion

Bästa metoder

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

Förutsättningar

 • Kännedom om grundläggande HTML, CSS och JavaScript.
 • En förståelse för databaser.

Publik

 • Utvecklare
  28 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (9)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier