Kursplan

Introduktion

    System och SE Vad är en modell? MBSE

ARCADIA Principer

    5 arkitektoniska nivåer Huvudsakliga ARCADIA-koncept

Capella presentation

    Verktygsfunktioner

ARCADIA / Capella in action

    Fallstudie Presentation Operationell analys Fallstudie med Capella System Analys Fallstudie med Capella Logical Architecture Fallstudie med Capella Fysisk arkitektur Fallstudie med Capella EPBS Kompletterande ämnen

Slutsats

    MBSE Fördelar Svårigheter och råd

Krav

Erfarenhet av systemteknik

  28 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Embedded Linux Systems Architecture

  35 timmar

Relaterade Kategorier