Kursplan

Införandet

Machine Learning

 • Teori för datorinlärning
 • Computer Algoritmer för beräkningserfarenhet

Inlärningstekniker

 • Övervakad inlärning
 • Oövervakad inlärning
 • Förstärkt inlärning

Ramverk för grundläggande ML

 • Vad är Core ML
 • Vad är NLP?
 • Vad är datorseende?

Förberedelse av utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera Core ML

Snabbstart för Core ML

 • Importera maskininlärningsmodeller
 • Få resultat och värden
 • Göra förutsägelser från maskininlärningsmodeller
 • Konvertera förtränade modeller

Ramverk för visioner

 • Ställa in Vision och bilddetektering
 • Klassificera och identifiera bilder

NLP

 • Analysera text på naturligt språk
 • Tillämpa förbättrad filterlogik för NLP

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Erfarenhet av iOS apputveckling

Publik

 • Webbutvecklare
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier