Kursplan

Introduktion

    Utöver användarnamn och lösenord inom Telecomkommunikationsbranschen

Hur identitet hanteras av Telecom företag

Översikt över digitala identitetslösningar och leverantörer

Mobiltelefonens roll i digital identitet

Skapa ett digitalt identitetssystem

Integrering av olika Communication gateways

Förstå autentiseringsprocessen

Implementering av ett multifaktoridentifieringssystem

Aktiverar ett system för enkel inloggning

Aktivera ett lösenordslöst inloggningssystem

Logga in från olika typer av enheter

Ställa in social autentisering

Upptäcker onormal inloggningsaktivitet

Utöka ett system genom API:er

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En förståelse för säkerhetsbegrepp.
  • Erfarenhet av kundinformationssystem inom telekommunikation.

Publik

  • Nätverksingenjörer
  • Utvecklare
  • Telecomkommunikationschefer och tekniker
  21 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (7)

Relaterade Kurser

CISA - Certified Information Systems Auditor

  28 timmar

Relaterade Kategorier