Kursplan

Node.js

    Komma igång med Node.js Node Package Manager Moduler Asynkron Programming Återuppringningar Händelser Strömmar Web Sockets

Angular 2

    Översikt över Typescript vinkelarkitekturmoduler, styrenheter och omfattningsvyer Tvåvägsbindning Inbyggda och anpassade direktiv Händelsedirektiv Uttryck Inbyggda och anpassade filter Förstå Digest Loop Former och validering Angular 2 tjänstetyper Fabriker, leverantörer, dekoratörer, DI Skapa anpassade Tjänster som konsumerar Ajax Web Services via $http och $resource Routing, Redirects och Promises

Express.js

    MVC-mönster Introduktion till Express Routing HTTP-interaktionshantering Formulärdatahantering frågeparametrar Cookies och sessioner Användarautentisering Felhantering Skapa och konsumera RESTful-tjänster med hjälp av mallar

MongoDB

    Förstå NoSQL MongoDB Hitta dokument Uppdatera, infoga och upsert Indexering av datamodelleringsaggregation

Krav

  • Kunskaper om JavaScript och HTML
  35 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (9)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier