Kursplan

    Vet vad som är Cloud Computing förstå säkerheten Utmaningar i molnet Lär dig mer om infrastrukturen Säkerhet i molnet förstå hur man uppnår data Säkerhet i molnet förstå hur policyerna och Goförvaltningen fungerar för Cloud Computing Lär dig mer om efterlevnaden och juridiska överväganden förstår intrångsdetektering och incidentrespons vet hur man planerar för katastrofåterställning och affärskontinuitet i molnet

Krav

Grunderna i informationsteknologi Grunderna i informationssäkerhet arbetserfarenhet i en IT- eller IT-relaterad roll

  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (9)

Relaterade Kurser

CRISC - Certified in Risk and Information Systems Control

  21 timmar

Standard Java Security

  14 timmar

Java and Web Application Security

  21 timmar

Advanced Java Security

  21 timmar

Advanced Java, JEE and Web Application Security

  28 timmar

.NET, C# and ASP.NET Security Development

  14 timmar

Comprehensive C# and .NET Application Security

  21 timmar

Advanced C#, ASP.NET and Web Application Security

  21 timmar

Relaterade Kategorier