Kursplan

Introduktion

    Värdet av textbaserad data

Arbetsflöde för ett textbaserat Data Science problem

Att välja rätt Machine Learning bibliotek

Översikt över NLP-tekniker

Förbereda en datamängd

Visualisera data

Arbeta med textdata med scikit-learn

Bygga en Machine Learning modell

Delas upp i tåg- och testset

Tillämpa linjär regression och icke-linjär regression

Tillämpa NLP-tekniker

Analysera textdata med hjälp av vanliga Expressjoner

Utforska andra metoder för maskinspråk

Felsökning av textkodningsproblem

Avslutande kommentarer

Krav

  • Erfarenhet av Python
  • En förståelse för maskininlärning
  • Erfarenhet av scikit-learn och pandor
  21 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier