Kursplan

Introduktion

Översikt över Spec Explorer

Kör Spec Explorer

Modellering

Namnkonventioner

Integrera Spec Explorer i en kontinuerlig integrationsprocess

Felsökning

Avslutande kommentarer

Krav

  • Erfarenhet av C# .NET mjukvaruutveckling i Visual Studio
  • Att förstå koncept för mjukvarutestning
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (9)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier