Kursplan

För att begära en skräddarsydd kursöversikt för denna utbildning, vänligen kontakta oss.

Krav

  • Kännedom om webbtjänster, åtkomstkontrollmekanismer, klient-server-interaktion, autentisering och sessionshantering
  • Erfarenhet av objektorienterad programmering och Model-View-Controller designmönster
  • Erfarenhet av grundläggande webbapplikationsutveckling med hjälp av Zend Framework 2
  21 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Embedded Linux Systems Architecture

  35 timmar

Relaterade Kategorier