DALL-E 2 kurser och utbildning

DALL-E 2 kurser och utbildning

Online eller på plats, instruktörsledda live DALL-E (eller DALL·E) och DALL-E 2 utbildningskurser visar genom interaktiva praktiska övningar hur man använder DALL-E och DALL-E 2 för att skapa bilder för olika ändamål. DALL-E och DALL-E 2-träning är tillgänglig som "online live-träning" eller "live-träning på plats". Liveträning online (alias "fjärrträning live") utförs med hjälp av ett interaktivt fjärrskrivbord . Liveträning på plats kan genomföras lokalt i kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige. NobleProg -- Din lokala utbildningsleverantör

DALL-E 2 Course Outlines

Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
7 timmar
DALL-E (eller DALL·E) och DALL-E 2 är modeller för djupinlärning utvecklade av OpenAI som genererar digitala bilder från naturliga språkbeskrivningar, kallade "prompter".Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till digitala artister och AI-entusiaster som vill använda DALL-E och DALL-E 2 för att skapa bilder för olika ändamål.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Förstå begreppen bakom DALL-E och DALL-E 2. Använd DALL-E och DALL-E 2 för att skapa bilder från uppmaningar. Finjustera DALL-E och DALL-E 2 på en anpassad datauppsättning.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.

Last Updated:

Helg DALL-E 2 kurs, kvällDALL-E 2 utbildning, DALL-E 2 bootcamp, DALL-E 2 instruktörledd, Helg DALL-E 2 utbildning, Kväll DALL-E 2 kurs, DALL-E 2 coaching, DALL-E 2 instruktör, DALL-E 2 tränare, DALL-E 2 kurs, DALL-E 2 klasser, DALL-E 2 on-site, DALL-E 2 privata kurser, DALL-E 2 en till en utbildning

Rabatterade kurser

No course discounts for now.

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Sweden
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions