Kursplan

Introduktion

Apache Log4j Översikt

 • Vad är Apache Log4j
 • Apache Log4j funktioner
 • Apache Log4j arkitektur

Förbereda utvecklingsmiljön

 • Installera och bygga Apache Log4j

Apache Log4j Konfigurationer

 • Anpassa konfigurationer
 • Konfigurera tillägg
 • Konfigurera och formatera layouter
 • Konfigurera filter

Apache Log4j Loggning

 • Konfigurera loggare
 • Använder uppslagningar
 • Arbeta med loggnivåer
 • Aktiverar asynkrona loggrar
 • Blanda synkrona och asynkrona loggare

Apache Log4j Integration

 • Lägga till burkar till en applikation och applikationsservrar

Molnplattformar

 • Accessing Docker containrar
 • Accessing Spring Cloud egenskaper
 • Accessing Kubernetes information

Felsökning av applikationen

 • Simulerar fel

Felsökning

 • Felsökning av tjänster, konfigurationer och integrationer

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Java programmeringserfarenhet

Publik

 • Programvaruingenjörer
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier