Kursplan

I. INLEDNING

 • Definition av Bitcoin gruvdrift
 • Kort historia om Bitcoin gruvdrift
 • Vikten av Bitcoin gruvdrift i nätverket Bitcoin

II. Hur Bitcoin Gruvdrift fungerar

 • Proof-of-work koncept
 • Gruvsvårigheter
 • Hashhastighet
 • Mining belöningar

III. Utrustning och programvara som behövs för gruvdrift

 • Mining hårdvara
 • Gruvprogram
 • Annan nödvändig utrustning

IV. Ställa in en Bitcoin gruvdrift

 • Att välja en plats
 • Elkostnader och krav
 • Nätverksanslutning
 • Säkerhetshänsyn

V. Potentiella utmaningar för Bitcoin Gruvdrift

 • Volatilitet för Bitcoin priser
 • Centraliseringsproblem
 • Regleringsfrågor
 • Miljöpåverkan

VI. Slutsats

 • Sammanfattning av nyckelpunkter
 • Framtidsutsikter för Bitcoin gruvdrift
 • Vikten av fortsatt innovation inom gruvteknik

Krav

 • En förståelse för blockchain-teknik och grundläggande nätverkskoncept
 • Erfarenhet av att använda ett kommandoradsgränssnitt
 • Viss programmeringserfarenhet med Python är till hjälp, men inte ett krav

Publik

 • Utvecklare
 • Systemadministratörer
 • Alla som är intresserade av att lära sig om Bitcoin gruvdrift
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier