Kursplan

Införandet

 • CRI jämfört med CRI-O jämfört med OCID

Översikt över CRI-O funktioner och arkitektur

 • Kubelet Container Runtime Interface (CRI)

CRI-O Komponenter

 • OCI-kompatibel körning
 • Behållare/förvaring
 • Containrar/avbildning
 • Networking (CNI)
 • Övervakning av containrar (conmon)
 • Säkerhet

Containerprocessens livscykel

Inställning CRI-O

 • Körningsberoenden
 • CNI-nätverk
 • Köra med Kubernetes

Lagra ett program i en podd

 • Skapa en podd

Ladda ned containeravbildningar

 • Förtroende och bildverifiering

Testa containern

 • Ansluta, stoppa och ta bort en podd

Hantera containeravbildningar

 • Bildlager, överlagringsfilsystem
 • Övervakning och loggning
 • Isolering av resurser

Köra andra OCI-kompatibla körningar

 • dockerd
 • behållare
 • rktlet rktlet
 • frakti frakti

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Erfarenhet av Kubernetes

Publik

 • Utvecklare
 • Systemadministratörer
 • DevOps ingenjörer
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier