Kursplan

Introduktion till Galen Framework

 • Bortom WebDriver och Selenium Grid

Galen-installation och IDE-installation

 • Linux, OS X och Windows

Använda Galen Framework med Selenium

 • Undvika överlappande tester
 • Selenium Elnäts- och molntjänster.

Använda Javaskript med Galen Framework

 •  GalenJs GalenJs

Arbeta med Galen-språket: Galen-specifikationer

 • Syntax och regler för att beskriva layouten

Testa layouten på responsiva webbplatser med Galen

Testning över webbläsare med Galen Framework

Testa färgerna på din webbplats med Galen

Internationaliseringstestning med Galen

Galenos Rapporter

 • HTML-rapporter
 • TestNG Rapporter - bädda in Galenos i Jenkins

API:et Java

Java + Maven + TestNG + Galen Hur man använder Galen inuti Java Tester

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Bekantskap med Selenium.
 • Kunskaper i Javascript och Java är till hjälp.
 • Bekantskap med kommandoraden.

Publik

 • Utvecklare och testingenjörer
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier