Kursplan

Introduktion

Statiska generatorer vs databasdrivna CMS (innehållssystem Management)

Konfigurera Hugo

Översikt över Hugo funktioner

Översikt över Markdown Language

Arbeta med kommandoradsgränssnittet

Förbereda ett värdkonto

Skapa webbinnehåll

Förstå Hugo katalogstrukturen

Använda mallar

Använda funktioner

Arbeta med variabler

Implementering Hugo Rör

Konfigurerar Hugo

Distribuera en webbplats till en värdserver

Utforma en kontinuerlig integrationsprocess och strategi

Automatisera publiceringsprocessen

Migrera en befintlig plats (t.ex. WordPress) till Hugo

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En förståelse för HTML och CSS.

Publik

  • Webbutvecklare
 21 timmar

Antal deltagare


Price per participant