Kursplan

Introduktion

  • Jekyll mot Wordtryck mot Drupal

Installera och konfigurera Jekyll

Översikt över Jekyll funktioner och design

Introduktion till Markdown för att skriva innehåll

Skapa webbplatsen

Använda vätska för att skapa layouten

Styla webbplatsen med SaaS

Distribuera webbplatsen till GitHub sidor

Migrera en Wordpresswebbplats till Jekyll

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En allmän förståelse för HTML och CSS
  • En förståelse för GitHub-koncept
 14 timmar

Antal deltagare


Price per participant