Kursplan

Introduktion

  • Användningsfall i verkliga världen: banker, globala betalningar och digitala utbyten

Översikt över bank-till-bank-överföringar

Översikt över Blockchain och kryptovaluta

Ripple arkitektonisk översikt

Utvecklarverktyg för att bygga Ripple lösningar

Ripple Gateway

Notering XRP som en börs

Multisignering

Utfärdande och driftadresser

Betalningskanaler

Ställ in en krusad instans

Skickar transaktioner

XRP Escrow

Integrering av betalningssystemet Ripple med tredjepartsprojekt

Ripple API:er: RippleAPI (Javascript), Rest, RCP, Websocket och JSON

Skapa och starta en Ripple klientapplikation

Gå med och bidra till Ripple communityn

Avslutande kommentarer

Krav

  • En grundläggande förståelse för Blockchain teknik
  • En grundläggande förståelse för Bitcoin och kryptografi

Publik

  • Utvecklare
  • Tekniska personer inom bank- och finansbranschen
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier