Kursplan

Introduktion

Konfigurera Swoole

Översikt över Swoole Funktioner och arkitektur

Förstå asynkron funktionalitet i webbapplikationer

Utveckla en webbtjänst i Swool

Arbeta med Swoole PHP Coroutine

Testa tjänsten Swoole

Distribuera tjänsten Swoole

Utveckla en HTTP-server med Laravel-Swool

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En förståelse för webbapplikationsutveckling
  • PHP erfarenhet av programmering

Publik

  • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagare


Price per participant