Kursplan

Introduktion

Konfigurera Swoole

Översikt över Swoole Funktioner och arkitektur

Förstå asynkron funktionalitet i webbapplikationer

Utveckla en webbtjänst i Swool

Arbeta med Swoole PHP Coroutine

Testa tjänsten Swoole

Distribuera tjänsten Swoole

Utveckla en HTTP-server med Laravel-Swool

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En förståelse för webbapplikationsutveckling
  • PHP erfarenhet av programmering

Publik

  • Utvecklare
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

Combined JAVA, PHP and Web Application Security

  28 timmar

Secure coding in PHP

  21 timmar

Relaterade Kategorier