Kursplan

Introduktion

Översikt över Big Data Verktyg och teknologier

Installera och konfigurera Apache Ignite

Översikt över Ignite Architecture

Fråga efter data i Ignite

Spridning av stora datamängder över ett kluster

Förstå In-Memory Data Grid

Att skriva en tjänst i Ignite

Kör distribuerad datoranvändning med Ignite

Integrering av Ignite med RDBMS, NoSQL, Hadoop och Machine Learning-processorer

Testning och felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

    En förståelse för databaser En förståelse för Java

Publik

    Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier