Kursplan

Introduktion

OSGI

 • Översikt över OSGi livscykel
 • Konfigurera Apache Felix
 • Arbeta med OSGi Bundles
 • OSGi Services (SOA i en JVM)
 • Kärn tjänster
 • Kompendiumtjänster
 • Whiteboard- och Extender-mönster
 • Bundle Host/Fragment
 • Aries JPA/JTA
 • Bunttestning

Apache Karaf

 • Installera och konfigurera Apache Karaf
 • Översikt över Apache Karaf Funktioner och arkitektur
 • Använder Karaf-konsoler
 • Applikationsloggning
 • Programförsörjning
 • Distribuera en applikation
 • Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

Erfarenhet av Java-programmering

 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Virtualization with QEMU, KVM and Libvirt

14 timmar

DC/OS (Distributed Cloud Operating System)

14 timmar

Alpine Linux

7 timmar

Microsoft Azure Infrastructure and Deployment

35 timmar

Penetration Testing: Python and Kali Linux

14 timmar

Podman Containers

14 timmar

Docker for Developers and System Administrators

14 timmar

Docker and Kubernetes

21 timmar

Docker (introducing Kubernetes)

14 timmar

Container Management with Docker

21 timmar

Managing Kubernetes with Rancher

14 timmar

Docker and Kubernetes: Building and Scaling a Containerized Application

21 timmar

OpenShift 4 for Administrators

35 timmar

Docker, Kubernetes and OpenShift 3 for Administrators

35 timmar

Building Microservices with Spring Cloud and Docker

21 timmar

Relaterade Kategorier