Kursplan

Introduktion

Apache Struts 2 Översikt

 • Vad är Apache Struts 2?
 • Apache Struts 2 funktioner

Förbereda utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera Apache Struts 2
 • Konfigurera en Apache Tomcat-server

Apache Struts 2 Snabbstart

 • Skapar en applikation
 • Skickar data
 • Skapa en anpassad validator
 • Skapa en anpassad interceptor

Blanketthantering

 • Validerar data
 • Använder XML filer

JDBC

 • Ansluta databasen
 • Använder uttalanden

Testa applikationen

 • Testning med enhetstester och skentester

Felsökning av applikationen

 • Hanteringsfel

Distribuera applikationen

 • Distribuera en Java MVC-webbapplikation
 • Värd för en Java MVC-applikation

Säkra applikationen

 • Härda en Java MVC-applikation

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Java programmeringserfarenhet

Publik

 • Webbutvecklare
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Combined C/C++, JAVA and Web Application Security

  28 timmar

Advanced Java Security

  21 timmar

Combined JAVA, PHP and Web Application Security

  28 timmar

Standard Java Security

  14 timmar

Java and Web Application Security

  21 timmar

Advanced Java, JEE and Web Application Security

  28 timmar

Relaterade Kategorier