Kursplan

Introduktion

Apache Struts 2 Översikt

 • Vad är Apache Struts 2?
 • Apache Struts 2 funktioner

Förbereda utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera Apache Struts 2
 • Konfigurera en Apache Tomcat-server

Apache Struts 2 Snabbstart

 • Skapar en applikation
 • Skickar data
 • Skapa en anpassad validator
 • Skapa en anpassad interceptor

Blanketthantering

 • Validerar data
 • Använder XML filer

JDBC

 • Ansluta databasen
 • Använder uttalanden

Testa applikationen

 • Testning med enhetstester och skentester

Felsökning av applikationen

 • Hanteringsfel

Distribuera applikationen

 • Distribuera en Java MVC-webbapplikation
 • Värd för en Java MVC-applikation

Säkra applikationen

 • Härda en Java MVC-applikation

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Java programmeringserfarenhet

Publik

 • Webbutvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier