Kursplan

Introduktion

Översikt över Google Clouds Apigee API-plattform

Förbereda utvecklingsmiljön

Skapa ett API i Apigee Edge

Konfigurera API-proxyn

Tillämpa policyer på API-proxyn

Konfigurera en målserver

Övervakning av API

Felsökning av API-fel

Implementera API

Bästa metoder för API-säkerhet

Integrera Apigee med Google Cloud Analytics och Machine Learning.

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av Javaskriptapplikationsutveckling.
  • En allmän förståelse för API-koncept.

Publik

  • Utvecklare
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (8)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier