Kursplan

Introduktion

Installera och konfigurera BizTalk

Översikt över BizTalk Serverfunktioner och arkitektur

Automatisera Business processer

Använda Enterprise Service Bus (ESB) Toolkit

Använda Functoids i BizTalk Mapper

Arbeta med WCF-adaptrar

Integrera BizTalk med Azure och SharePoint

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av .NET, C# och Visual Studio
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Biztalk for Administrators

35 timmar

Biztalk for Administrators - Advanced

35 timmar

BizTalk for Administrators - Beginner to Advanced

70 timmar

C++, QT, ZeroMQ and Protocol Buffers

35 timmar

MPICH

7 timmar

XQuery

14 timmar

XML Fundamentals

21 timmar

Open MPI: Building Distributed Memory Applications

7 timmar

OpenCL

21 timmar

Distributed Systems Storage with etcd

7 timmar

gRPC

7 timmar

Apache Mesos

14 timmar

HashiCorp Nomad

14 timmar

HashiCorp Vault

14 timmar

Relaterade Kategorier