Kursplan

Introduktion

Installera och konfigurera BizTalk

Översikt över BizTalk Serverfunktioner och arkitektur

Automatisera Business processer

Använda Enterprise Service Bus (ESB) Toolkit

Använda Functoids i BizTalk Mapper

Arbeta med WCF-adaptrar

Integrera BizTalk med Azure och SharePoint

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av .NET, C# och Visual Studio
 21 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (1)