Kursplan

Introduktion

Översikt över Data Architecture

Förstå dataarkitektur Goaler och principer

Lär dig om grunderna i Data Architecture

Utforska ramar, egenskaper och roller

Designa ett företag Data Architecture

Utvärdera en organisations datatillgångar

Skapa en iscensättningsdesign

Skapa riskreducerande mekanismer

Utveckla databearbetningsmodeller och metoder

Arbeta med Big Data system

Utvärdera och uppdatera Big Data Databases

Implementera Data Lake Capabilities

Etablering av en data Gohanteringslösning

Bygga ett metadatasystem Management

Bedömning och övervakning Data Quality

Utforska masterdata Management Arkitekturer

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av Python och SQL programmering
  • Kännedom om databashanteringssystem
  • Kännedom om dataanalys

Publik

  • Computer ingenjörer
  • Dataanalytiker
  • Projektledare
  28 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

CDP - Certificate in Data Protection

  35 timmar

Data Protection

  35 timmar

Relaterade Kategorier