Kursplan

Introduktion

Förbereda utvecklingsmiljön

Översikt över Entity Framework Core 2.0

Översikt över Code First Approach

Dataoperationer i Entity Framework Core

Använda en Data First Approach

Om MVC (Model View Controller)

Skapa ett exempel på ASP.Net-applikation

Migrera och sådd

Datamodelldesign

Avancerade enhetskoncept

Felsökning av applikationen

Säkerhet (autentisering, auktorisering, Data Protection)

Distribuera applikationen (lokalt och på Azure)

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En förståelse för allmänna databasbegrepp.
  • .Net programmeringserfarenhet.

Publik

  • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Jenkins for .Net Continuous Integration (CI)

14 timmar

Relaterade Kategorier