Kursplan

 • Introduktion till dataskydd och GDPR
 • Centrala begrepp och definitioner
 • Sekretess och dataskydd
 • Inbyggt dataskydd
 • GDPR och dess tillämpningsområde
 • Viktiga dataskyddsroller
 • 6 Principer för dataskydd
 • Den registrerades samtycken och databehandling
 • Transparens och villkor
 • Rätt till tillgång, rättelse, invändning och begränsning av behandling
 • Rätt till radering och dataportabilitet
 • Rättigheter i fråga om klagomål, rättsmedel, automatiserat individuellt beslutsfattande, representation och ersättning
 • Begränsningar av rättigheter
 • Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden
 • Den personuppgiftsansvariges skyldigheter och ansvar
 • Gemensamt personuppgiftsansvariga
 • Personuppgiftsbiträdets skyldigheter och ansvar
 • Information, anmälan och journalföring
 • Data Protection Konsekvensbedömningar.
 • Data Protection Tjänsteman och dennes roll i genomförandet av konsekvensbedömningen.

Krav

Ingen .

  14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

CDP - Certificate in Data Protection

  35 timmar

Data Protection

  35 timmar

Relaterade Kategorier