Kursplan

Införandet

Översikt över gRPC funktioner och arkitektur

 • Grundläggande begrepp och livscykel
 • Definition av tjänst
 • Språk som stöds

Förstå grunderna i gRPC

 • Typer av implementering
 • Typer av meddelanden

Inställning gRPC

 • Buffertar för protokoll
 • Beroenden och plugin-program

Skapa en Proto-fil

 • Definiera server och klient
 • Kommandorader

Generera Protobuf- och gRPC-klasser

 • Skapa en mapp
 • Bygga projektet

Implementera servern

 • Skapa en säker anslutning
 • Strömmande meddelanden
 • Integrera med applikationer

Implementera en klient

 • Skapa en säker anslutning
 • Skicka metadata
 • Unary gRPC anrop

Streaming med gRPC

 • Strömning av server
 • Klient strömning
 • Dubbelriktad strömning

Hantera gRPC tjänster

 • Autentisering
 • Riktmärkning
 • Hantering av fel

Utforska gRPC Avancerade ämnen

 • Integrera med Evans-klienten
 • Säkra en anslutning med SSL/TLS
 • Belastningsutjämning

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Erfarenhet av programmeringsspråk som Go, Java, C#, Python etc.
 • Kännedom om cloud computing-teknik

Publik

 • Programvaruingenjörer
 • Programmerare
 • Utvecklare
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier