Kursplan

Introduktion

 • HashiCorp Nomad vs Kubernetes
 • Översikt över HashiCorp Nomad funktioner och arkitektur

Komma igång

 • Installera och konfigurera HashiCorp Nomad
 • Navigera i webbgränssnittet
 • Förstå användningsfallen

Hantera jobb

 • Distribuera och hantera applikationer
 • Konfigurera uppgifter för applikationer
 • Skicka in och köra jobb
 • Övervaka applikationsloggar och resursanvändning
 • Hantera jobbfel och uppdateringar

Hantera HashiCorp Nomad Clusters

 • Säkra ett kluster med åtkomstkontroll
 • Implementera avancerad schemaläggning för jobbtilldelning
 • Migrera och underhålla arbetsbelastningar
 • Aktiverar avancerad skalnings- och uppgraderingsfunktioner
 • Aktiverar Gossip- och TLS-kryptering

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för containerorkestrering
 • Bekantskap med Linux kommandon

Publik

 • DevOps Ingenjörer
 • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kategorier