Kursplan

Introduktion

  • Helm pakethanterare som ett verktyg för kontinuerlig integration (CI) / kontinuerlig driftsättning (CD).

Installera och konfigurera Kubernetes och Helm

Refresher på Kubernetes Cluster Architecture och Docker

Översikt över Helm Funktioner och arkitektur

Navigera i Kubernetes Dashboard och Helm CLI

Konfigurera ett Helm arkiv

Skapa ett Helm diagram

Distribuera en Kubernetes applikation

Hantera applikationen

Hantera namnutrymmen

Övervakning och loggning

Säkra Helm: Autentisering och auktorisering

Hantera livscykeln med krokar

Testning Helm

Arbeta med Database och API:er

Distribuera komplexa applikationer till produktion

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  • Erfarenhet av kommandoraden Linux
  • Erfarenhet av att hantera containrar med Kubernetes
  • En allmän förståelse av "kontinuerlig integration" (CI) / "kontinuerlig leverans" (CD) koncept

Publik

  • Utvecklare
  • DevOps ingenjörer
  7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier