Kursplan

Introduktion

Gradle Översikt

 • Vad är Gradle?
 • Gradle funktioner

Förbereda utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera Gradle

Apache Groovy

 • Skapa ett Gradle byggskript

Java Utveckling med Gradle

 • Att bygga ett projekt
 • Lägger till Gradle
 • Använder Groovy

Beroenden

 • Lägger till beroende
 • Skapa ett bibliotek

Gradle Uppgifter

 • Skapa och utöka uppgifter

Gradle Moln

 • Använder Gradle Cloud

Testa applikationen

 • Testning med enhetstester och skentester

Felsökning av applikationen

 • Hanteringsfel

Distribuera applikationen

 • Distribuerar en Java-applikation
 • Värd för en Java applikation

Säkra applikationen

 • Döljer data

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Java programmeringserfarenhet

Publik

 • Webbutvecklare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier