Kursplan

Införandet

 • Vad är Matrix?
 • Matrix API:er och arkitektur

Inställning av server

 • Installera Synapse
 • Konfigurera en ledig server (Oracle Cloud)

API för klient-server

 • Skapa en Matrix-klient
 • Använda Matrix för att skapa en chatbot
 • Aktivera enkel inloggning i Matrix-klienten
 • Skapa en skrivskyddad Matrix-klient
 • Använda en ekorobot
 • Använda klientbiblioteket Python Matrix

E2E-kryptering

 • Implementera kryptering i Matrix-klienter
 • Avancerade E2EE-funktioner och korssignering

Överbryggande

 • Typer av överbryggning
 • Installera en Matrix hemserver
 • Ansluter Matrix till WhatsApp och andra plattformar

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Kännedom om chatt- eller samarbetsplattformar

Publik

 • Utvecklare
  7 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier