Kursplan

Node.js

 • Komma igång med Node.js
 • Pakethanterare för noder
 • Modules
 • Asynkron Programming
 • Callbacks
 • Evenemang
 • Strömmar
 • Webb Sockets

Angular.js

 • Angular Arkitektur
 • Moduler, styrenheter och omfattning
 • Visningar
 • Tvåvägs bindning
 • Inbyggda och anpassade direktiv
 • Direktiv för händelser
 • Expressjoner
 • Inbyggda och anpassade filter
 • Förstå sammanfattningsloopen
 • Formulär och validering
 • Angular Typer av JS-tjänster
 • Fabriker, leverantörer, inredare, DI
 • Skapa anpassade tjänster
 • Konsumera Ajax Web Services via $http och $resource
 • Routing, omdirigeringar och löften

Express.js

 • MVC-mönster
 • Introduktion till Express
 • Routning
 • HTTP-interaktion
 • Hantera formulärdata
 • Hantera frågeparametrar
 • Cookies och sessioner
 • Autentisering av användare
 • Hantering av fel
 • Skapa och använda RESTful-tjänster
 • Använda mallar

MongoDB

 • Förstå NoSQL MongoDB
 • Söka efter dokument
 • Uppdatera, infoga och upsert
 • Indexering
 • Modellering av data
 • Aggregering

Krav

Kunskaper om JavaScript och HTML

 35 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier