Kursplan

Introduktion

Installera och konfigurera MobileFirst

Översikt över MobileFirst-funktioner och arkitektur

  • MobileFirst Server
  • MobileFirst API
  • MobileFirst Studio
  • MobileFirst Console
  • MobileFirst Application Center

Översikt över utvecklingskomponenter och livscykel för hybridmobilappar

Navigera i MobileFirst-utvecklingsmiljön

Konfigurera MobileFirst-servern

Arbeta med Native API (Cordova)

Skapa och registrera en app

Ansluter till MobileServer

Implementering av UI-komponenter och Application Skinning

Testar appen

Säkra mobilappen

Skickar uppdateringar till slutanvändarappar

Administrera och övervaka mobilappar via MobileFirst Console

Dela mobilappar inom en organisation med MobileFirst Application Center

Integration med Version Source Control Systems

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En allmän förståelse för mobilapplikationsutveckling
  • Erfarenhet av webbapplikationsutveckling (Javascript, HTML och CSS)
  21 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Embedded Linux Systems Architecture

  35 timmar

Relaterade Kategorier