Kursplan

Introduktion

 • Översikt över Oracle GoldenGate-funktioner och arkitektur
 • Förstå Oracle GoldenGate bearbetningsmetoder och databaser

Komma igång

 • Inrätta ett övningslabb
 • Installerar Oracle GoldenGate
 • Navigera i Oracle GoldenGate-användargränssnittet

Konfigurerar Oracle GoldenGate

 • Upprätta processer och konfigurationer
 • Övervakning Oracle GoldenGate-konfigurationer

Installera och implementera replikering

 • Implementering av enkelriktad replikering
 • Implementering av DDL-replikering
 • Implementera dubbelriktad replikering

Filtrera och manipulera data

 • Implementera datafiltrering
 • Transformera data i Oracle GoldenGate

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Förståelse för databasarkitektur och virtuella maskiner
 • Grundläggande kunskap om Oracle databaser

Publik

 • Database Administratörer
 • Dataarkitekter
 • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagare


Price per participant