Kursplan

Introduktion

Förstå Actor Model Framework

Konfigurera Microsoft Orleans

Översikt över Orleans komponenter

Förstå Orleans livscykeln

Skapa en applikation

Definiera ett spannmålsgränssnitt och klass

Skapa klienten

Ansluter till ett kluster

Säkerställa leverans av meddelanden

Implementera en Stream

Hantera ett kluster

Lastbalansering

Distribuera applikationen

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • .NET programmeringserfarenhet.

Publik

  • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (4)