Kursplan

Introduktion

Översikt över Pimcores funktioner och arkitektur

Förstå datamodellering under Pimcore

Navigera i användargränssnittet

Anpassa attribut, relationer och processer

Integrering av data med företagets webbplats

Integrering av data med Marketing material

Integrering av data med e-handelsplattform

Skapa dynamiska mallar

Effektivisering av konsumentupplevelsen

Exportera data

Förbättra interna arbetsflöden

Samarbetar med Marketing, Product Management Engineering och Business Analytiker

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En allmän förståelse för databaser, datamodellering, CMS och e-handelssajter

Publik

  • Dataingenjörer
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

EBX5 for Developers

21 timmar

Data Management

35 timmar

DSpace

21 timmar

MarkLogic Server

14 timmar

MarkLogic Data Hub

14 timmar

Queue Data Structure

7 timmar

Data Catalog Fundamentals

14 timmar

Dataprep Fundamentals

14 timmar

DP601: Implementing a Lakehouse with Microsoft Fabric

21 timmar

Data Management and Industry-Aware Data Fabrics

14 timmar

Pentaho Data Integration Fundamentals

21 timmar

Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE)

28 timmar

KNIME Analytics Platform for BI

21 timmar

Platforma analityczna KNIME - szkolenie kompleksowe

35 timmar

CDP - Certificate in Data Protection

35 timmar

Relaterade Kategorier