Kursplan

Införandet

Nästa.js översikt

 • Vad är Next.js?
 • Nästa.js funktioner

Förberedelse av utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera Next.js

Nästa.js snabbstart

 • Initiera programmet
 • Skapa och använda komponenter
 • Arbeta med tillstånd
 • Styling av programmet

Bindningar och blanketter

 • Använda komponentbindning
 • Validera formulär och indata

Tillstånd och Data Management

 • Skapa, uppdatera och hantera butiker

Web Services

 • Lägga till ett REST API
 • Skicka, hämta och transformera data

Routning och SSR

 • Förinläsning av komponenter
 • Hämta och hämta data i förväg
 • Synkronisera butiker

Beständighet av data

 • Inställning MongoDB
 • Skapa en databas
 • Ansluta till en databas

Testa programmet

 • Testning med enhetstester och fingerade tester

Felsöka programmet

 • Hantering av fel

Distribuera programmet

 • Distribuera hela stackprogrammet
 • Värd för hela stack-applikationen

Säkra programmet

 • Autentisera med AuthO

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • JavaScript erfarenhet av programmering

Publik

 • Webbutvecklare
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Relay: Efficiently Fetch Data in React Applications

  14 timmar

Relaterade Kategorier