Kursplan

Introduktion

 • Scala som ett JVM-språk
 • Invändningsorienterad programmering vs funktionell programmering

Översikt över objektfunktionell Programming

 • Svansrekursion
 • Delfunktioner
 • Currying och delfunktion applikation
 • Stängningar
 • Lat utvärdering

Bemästra Scala typsystemet

 • Om egenskaper
 • Strukturella typer
 • Vägberoende typer
 • Självtyper
 • Samvarians och kontravarians
 • Typgränser

Avancerad mönstermatchning i Scala

 • Djup matchning
 • Använda extraktorer

Använder Scala Implicit

 • Implicit konvertering, klasser och parametrar
 • Skriv klassmönster
 • Kontext och syngränser

Bibliotek och DSL

 • Anpassade kontrollstrukturer med by-name parametrar
 • Bygger väldesignade bibliotek och interna DSL:er

Arbeta med Scala samlingar

 • Arbeta med strömmar
 • Manifest och klasstaggar
 • Byggare
 • CanBuildFrom
 • Bygger anpassade samlingar

Funktionell undantagshantering

 • Traditionell undantagshantering
 • Funktionell undantagshantering
 • Använder Prova med för förståelse

Avslutande kommentarer

Krav

 • Praktisk erfarenhet av Scala programmering
 • Förtrogenhet med mönstermatchning och egenskaper

Publik

 • Scala programmerare som vill lära sig de mer avancerade och nyanserade funktionerna i Scala
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier