Kursplan

Introduktion till Sensor Fusion

 • [ 0] Översikt
 • Fel i rådata

Multisensor Fusion Architecture

 • Arkitektonisk taxonomi
 • Centraliserad vs decentraliserad
 • Lokal kontra global interaktion
 • Hierarki

Fusionsmetoder

 • Bayesiska nätverk
 • Probabilistiska rutnät
 • Kalmanfiltret
 • Markov-kedjan Monte Carlo
 • Alternativ till sannolikhet

    14 timmar
   

  Antal deltagare


  Starts

  Ends


  Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
  Open Training Courses require 5+ participants.

  Vittnesmål (2)

  Relaterade Kurser

  Relaterade Kategorier