Kursplan

Introduktion till Sensor Fusion

 • [ 0] Översikt
 • Fel i rådata

Multisensor Fusion Architecture

 • Arkitektonisk taxonomi
 • Centraliserad vs decentraliserad
 • Lokal kontra global interaktion
 • Hierarki

Fusionsmetoder

 • Bayesiska nätverk
 • Probabilistiska rutnät
 • Kalmanfiltret
 • Markov-kedjan Monte Carlo
 • Alternativ till sannolikhet

   14 timmar

  Antal deltagare


  Price per participant