Kursplan

Införandet

  • SharePoint Server 2016 jämfört med Office 365 (SharePoint Online)

Översikt över SharePoint Server 2016-funktioner och arkitektur

Förberedelse av infrastrukturen

Installera SharePoint 2016

Hantera webbplatssamlingar

Hantera användare (profiler, autentisering, behörigheter)

Säkra innehållet

Konfigurera Search

Konfigurera appar och tjänstprogram

Driftsättning SharePoint 2016

Felsöka en SharePoint 2016-distribution

Avslutande kommentarer

Krav

  • Erfarenhet av Windows Shell.
  • Erfarenhet av implementering SharePoint 2013.

Publik

  • SharePoint administratörer
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kategorier