Kursplan

Introduktion

Översikt över TestComplete

Konfigurera testmiljön

Installera och konfigurera TestComplete

Automatisera en webbapplikation

Använda Web Services Checkpoint

Hantera evenemang

Starta en felsökningssession

Skapa kontrollpunkter

Skapa en grupp av tester

Analysera testresultaten

Anpassa tester för mobila applikationer

Testa en skrivbordsapplikation

Skapa ett manuellt test

Skapa ett testramverk

Använda TestCompletes skripttillägg

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En förståelse för koncept för automationstestning.
  • En förståelse för programmeringsspråk som VBScript, JScript, DelphiScript, C++Script, C#Script, etc.

Publik

  • Automationstestingenjörer
  • Utvecklare
  21 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier