Kursplan

Introduktion

Översikt över Traefik Funktioner och arkitektur

 • Bakgrund och komponenter
 • Leverantörer som stöds

Konfigurerar Traefik

 • Skapa en leverantör
 • Dynamiska och statiska konfigurationer

Startar Traefik

 • proxyservrar, routrar och tjänster
 • Lastbalansering

Aktivera HTTPS och TLS med Let's Encrypt

 • Användardefinierade och automatiserade certifikat
 • Låt oss kryptera utmaningar (DNS, HTTPS, TLS)

Implementera med hjälp av Middleware

 • Middleware funktioner och typer
 • Ansluter routern till middleware

Övervakning och drifttjänster

 • Traefik observerbarhet
 • Konfiguration av instrumentpanelen

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Erfarenhet av containersystem
 • Grundläggande förståelse för molnbaserad teknik

Publik

 • Systemadministratörer
 • Utvecklare
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier