Kursplan

Introduktion

Installera och konfigurera Visual Studio Code

Översikt över utvecklingsarbetsflödet (felsöka, testa, bygga, etc.)

Skapa en nodapplikation

Skapa en ASP.NET-applikation

Refaktorering av applikationen

Byggdokument i Visual Studio Code

Ställa in teman, inställningar och kortkommandon

Version som kontrollerar applikationen

Testa applikationen

Felsökning av applikationen

Utökar Visual Studio Code för att fungera med C++, C#, Java, Python, PHP, Go, .NET och Unity.

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Javamanus- eller ASP-programmeringserfarenhet
  • Erfarenhet av Git eller annat versionskontrollsystem
  7 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier