Kursplan

Introduktion

 • Översikt över VS-kod
 • Förstå VS Code arbetsytor och gränssnitt

Anpassa och använda tillägg

 • Använda tillägg i VS Code
 • Anpassa teman och typsnitt
 • Använder populära tillägg

Hantera genvägar och inställningar

 • Hitta och ersätta
 • Använda kortkommandon
 • Emmet i VS Code

Använder VS-kod

 • Skapa en struktur med HTML
 • Styling med CSS
 • Använder JavaScript
 • Använder VS Code integrerad terminal
 • Anpassa terminal

Programming i VS-kod

 • Programming med C/C++ i VS-kod
 • Använder avancerade kodredigeringsinställningar
 • Programming med Python i VS-kod
 • Programming med Java i VS-kod

Källkontroll

 • Konfigurera Git
 • Arbetar med GitHub repository
 • Använder populära Git och GitHub tillägg

Felsökning

 • Debugging Front-end JavaScript
 • Felsökning Node.js
 • Felsökning C++

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Grundläggande programmeringskunskaper

Publik

 • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagare


Price per participant