Kursplan

Introduktion

Bubble Översikt

 • Vad är Bubble?
 • Bubble funktioner

Bubble Snabbstart

 • Skapa ett projekt
 • Använder plug-ins
 • Ställa in tillstånd
 • Bygga arbetsflöden
 • Skapa responsiva sidor

Visuell design

 • Arbeta med visuella och återanvändbara element
 • Hantering av blanketter

Web Services och Databeständighet

 • Arbeta med API-anslutningar
 • Använder API-anrop
 • Implementering av databaser

Ytterligare egenskaper

 • Skapa återkommande grupper
 • Lägga till uppgiftsformulär
 • Bygg diagram för att visa analyser

Distribuera applikationen

 • Utplacerar med Herouko

Felsökning

 • Felsökning av fel

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En grundläggande förståelse för datorer

Publik

 • Webbutvecklare
  7 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier