Kursplan

Introduktion

Förstå Xamarin arkitekturen

Xamarin Utvecklarverktyg

Konfigurera din utvecklingsmiljö

Skapa din första applikation

Gör din applikation interaktiv

Modellklasser och eventhantering

Skapar användargränssnittet

Samlingar, Persistens och MVVM (Model-View-View-Model) i Xamarin

Databindning i Xamarin

Använda sidor i Xamarin

Arkitektering för flera plattformar

Bygg din applikation

Testa din applikation

Felsökning av din applikation

Optimera prestandan för din applikation

Distribuera din applikation till iOS App Store

Distribuera din Android-applikation

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  • C# programmeringserfarenhet
  • Kunskaper om mobil programmering

Publik

  • Mobilutvecklare och programmerare
  21 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Embedded Linux Systems Architecture

  35 timmar

Relaterade Kategorier