Kursplan

Introduktion till Yii 2

 • Installera Yii 2
 • Min första app

Yii 2 projektstruktur

 • Konfiguration
 • Modeller
 • Visningar
 • Styrenheter
 • Widgets och annat

MVC och förfrågningar

 • MVC
 • Förfrågningar
 • Routing
 • Sessioner och cookies

Data Access

 • Data Access Objekt
 • Aktivt rekord
 • Frågebyggare
 • Migrationer

Hämta data

 • Blanketter
 • Godkännande

Visar data

 • Datapresentation
 • Sortering
 • Personsökning
 • Dataleverantörer

säkerhet

 • Autentisering
 • Tillstånd
 • Kryptografi

RESTEN

 • Resurser, Controllers, Routing
 • Autentisering, svarsformatering, versionering, hastighetsgränser

Testning

 • Inställning av testmiljö
 • Unit Testing

Krav

 • Grundläggande PHP kunskaper
 • Grundläggande kunskaper i HTML, CSS och JS
  14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier