Jboss Rules kurser och utbildning

Jboss Rules kurser och utbildning

Online eller på plats, instruktörsledda live Jboss Rules-utbildningskurser i Sverige.

Machine Translated

Vittnesmål

★★★★★
★★★★★

Jboss Rules Course Outlines

Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
7 timmar
Kursen riktar sig till företagsarkitekter, affärs- och systemanalytiker och chefer som vill tillämpa affärsregler på deras lösning. Med Drools kan du skriva dina affärsregler med nästan naturligt språk och därmed minska klyftan mellan företag och IT.
21 timmar
Denna kurs på 3 dagar syftar till att introducera Drools 6 för utvecklare. Kursen täcker inte integrering, prestanda eller andra komplexa ämnen.
21 timmar
Denna 3 dagars kurs syftar till att introducera Drools 7 till företagsanalytiker ansvariga för att skriva test och regler Kursen fokuserar på att skapa ren logik Analytiker efter kursen kan skriva test och logik som då kan integreras ytterligare av utvecklare med affärsapplikationer .
21 timmar
Denna 3 dagars kurs syftar till att introducera Drools 7 till utvecklare Denna kurs omfattar inte drools integration, prestanda eller andra komplexa ämnen .
21 timmar
Denna kurs på 3 dagar syftar till att introducera Drools 6 till Business ansvarar för att skriva tester och regler. Kursen fokuserar på att skapa ren logik. Analytiker efter denna kurs kan skriva tester och logik som sedan kan integreras ytterligare av utvecklare med affärsapplikationer.
28 timmar
Infinispan är en distribuerad cache och keyvalue NoSQL datalagringsprogramvara utvecklad av Red Hat .
14 timmar
JBoss Application Server (JBoss AS) är en open source, Java Application Server utvecklad av JBoss, en division av Red Hat Inc .

Last Updated:

Helg Jboss Rules kurs, kvällJboss Rules utbildning, Jboss Rules bootcamp, Jboss Rules instruktörledd, Helg Jboss Rules utbildning, Kväll Jboss Rules kurs, Jboss Rules coaching, Jboss Rules instruktör, Jboss Rules tränare, Jboss Rules kurs, Jboss Rules klasser, Jboss Rules on-site, Jboss Rules privata kurser, Jboss Rules en till en utbildning

Rabatterade kurser

No course discounts for now.

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Sweden
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions