Behave kurser och utbildning

Behave kurser och utbildning

Lokala, instruktörsledda Leva Behave kurser lär deltagarna hur man implementerar BDD inom sin organisation Utbildningen är tillgänglig som "live-träning på plats" eller "fjärr-live-träning" Utbildning på plats kan genomföras lokalt på kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige Fjärrutbildning sker genom en interaktiv fjärrskrivbord NobleProg Din lokala utbildningsleverantör.

Machine Translated

Vittnesmål

★★★★★
★★★★★

Behave läroplaner

Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
7 timmar
Översikt
uppför är ett python-baserat BDD-ramverk med öppen källkod för att skriva tester i ett naturligt språk format.

BDD, eller beteende driven Development, är en smidig mjuk varu utveckling teknik som uppmuntrar samarbete mellan utvecklare, QA och icke-tekniska affärs män i ett mjukvaru projekt.

detta instruktörsledd, levande utbildning börjar med en diskussion om BDD och hur uppför ramverk kan användas för att utföra BDD-testning för webb applikationer. Deltagarna ges stora möjligheter att interagera med läraren och kamrater samtidigt genomföra de begrepp och taktik lärt sig i denna praktiska, praktisersbaserade labb miljö.

i slutet av denna utbildning, kommer deltagarna att ha en fast förståelse för BDD och uppföra sig, samt nödvändig praxis för att genomföra dessa tekniker och verktyg i verkliga test scenarier.

format för kursen

- tung betoning på praktisk praxis. De flesta av koncepten är inlärda genom prover, övningar och praktisk utveckling.
7 timmar
Översikt
J Behave är en Java baserad BDD-ram med öppen källkod för att skriva tester i en naturlig språkstil. BDD, eller beteendedriven utveckling, är en smidig mjukvaruutvecklingsteknik som uppmuntrar samarbete mellan utvecklare, QA och icke-tekniska affärsmän i ett program.

Denna utbildning börjar med en diskussion om BDD och hur J Behave ramverket kan användas för att utföra BDD-tester för webbapplikationer. Deltagarna ges gott om möjlighet att interagera med instruktören och kamraterna medan de implementerar de koncept och taktiker som lärs i denna praktiska, praktikbaserade labbmiljö.

I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att ha en tydlig förståelse för BDD och J Behave , såväl som den nödvändiga praxis och verktygssätt för att skriva testfall för verkliga testscenarier för mjukvara.

Publik

- Testare och utvecklare

Kursformat

- Tung tonvikt på praktisk övning. De flesta av koncepten lärs genom prover, övningar och praktisk utveckling.

Kommande Behave Kurser

Helg Behave kurs, kvällBehave utbildning, Behave bootcamp, Behave instruktörledd, Helg Behave utbildning, Kväll Behave kurs, Behave coaching, Behave instruktör, Behave tränare, Behave kurs, Behave klasser, Behave on-site, Behave privata kurser, Behave en till en utbildning

Rabatterade kurser

Nyhetsbrev & Erbjudanden

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Sweden
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions