Kursplan

Introduktion

  • Behavior Driven Development (BDD) och Acceptance Test Driven Development (ATDD)
  • BDD som ett samarbetsverktyg för mjukvaruingenjörer, testingenjörer och affärsmän

Definiera dina projektkrav

Konfigurera din miljö för Web Application Testing

Gherkin: Skriv dina berättelser på ett användarvänligt språk

Funktionsfilens anatomi

Skriver ditt första inslag

Skriva scenarier för din funktion

Skrivstegsdefinitioner

Överför parametrar till steg

Skapa scenariekonturer för att skicka flera argument

Dela data mellan steg

Organisera funktioner och scenarier med taggar

Setup och Teardown

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Grundläggande Python programmeringserfarenhet.
  • Kunskap om automatiserad testning.

Publik

  • Testare och utvecklare
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier